Slider

Новини


СОФИЯ ИЗГРАЖДА ЗЕЛЕН ЗДРАВОСЛОВЕН КОРИДОР

Четвъртък, 31 Януари 2019

В края на януари Столична община даде старт на проект „Регенерация и интеграция на непривлекателни градски райони чрез прилагане на социални и екологични решения, базирани на природата“ (URBiNAT – URBan-Innovative-NATure). Предвижда се изграждане на „Зелен здравословен коридор“ в столицата, финансиран по Програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз.

Насочен към обновяване и интеграция на градски райони чрез прилагане на природосъобразни решения в четири области: енергия, вода, зеленина/природа и храна/природа, проектът URBiNAT цели да се подобри градската среда чрез проектиране и реализиране на „Зелен здравословен коридор“ – базирана на природата иновативна структура.

Освен София, проектният консорциум включва още два водещи града: Порто (Португалия) и Нант (Франция) и градовете последователи – Брюксел (Белгия), Хое Тоструп (Дания), Сиена (Италия) и Нова Горица (Словения). Координатор на проекта е Центърът за социални изследвания към Университет Коимбра, Португалия. Университетът по архитектура, строителство и геодезия е академичен партньор на Столична община. За всеки от водещите градове в проекта – Порто (Португалия), Нант (Франция) и София – програмата предвижда средства за реализация на екологични урбанистични решения в избран градски район. В София проектът ще се реализира на територията на столичния район „Надежда“. Идеята е зеленият коридор да свързва Северния парк в София с по-малките паркове и велоалеи, като в проекта се включат и минералните води в района.