Slider

Новини


СОФИЯ ОТДЕЛЯ СОБСТВЕН БЮДЖЕТ, ЗА ДА ПАЗИ КУЛТУРНИТЕ СИ ЦЕННОСТИ

Сряда, 01 Май 2019

През 2019 г. Столична община ще стартира пилотно програма „Културно наследство”, за да опази за поколенията своите културни ценности. Целта на програмата е подпомагане и насърчаване на собствениците за опазване на недвижимите културни ценности, както и дейности за изготвяне на инвестиционни проекти за реставрация, консервация и социализация на недвижими културни ценности. Съхраняването и опазването на културно-историческото наследство е много важен приоритет за хилядолетна София. На територията й има 1400 недвижими културни ценности от различни епохи, като близо 60% са в центъра на града. До момента в централна градска част са възстановени 118 сгради със статут на единична културна ценност.

Район „Възраждане“ в София стартира работа в тази посока още през 2015 г. с подписване на Меморандум за сътрудничество с 3-ти район на Париж – „Маре“. Така до днес в тази част на София работиха активно със собствениците на частни имоти – сгради паметници на културата, и досега са възстановени 42 частни стари сгради. В момента се провеждат процедури по консервация и реставрация на още 13 сгради паметници на културата в район „Възраждане“.

Предстои Столичният общински съвет да обсъди и разгледа програма „Културно наследство”. Предвижда се да могат да кандидатстват всички собственици на сгради, представляващи недвижими културни ценности от категориите „национално значение“, „местно значение“, „ансамблово значение“ и „за сведение“ на територията на Столична община.