Slider

Новини


СОФИЯ АКТИВНО ГРАДИ ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО, ПОДКРЕПЕНА СЪС СИЛЕН МАРКЕТИНГ

Понеделник, 29 Юли 2019

През юли София направи голяма крачка за развитието на туризма в дестинацията – бе избрано ръководството на Софийски туристически район.

Съгласно направеното райониране на България през 2015 г. град София е център на Софийски туристически район, а основната цел на районирането е маркетингова – да бъде популяризиран и промотиран всеки от деветте района с всички възможности за туризъм, които предлага. На 10 юли в залата на една от най-новите туристически забележителности на българската столица – Триъгълната кула при Регионалния исторически музей – София се проведе учредително събрание за създаване на Организация за управление на Софийски туристически район. Доц. д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община, който управлява и ресор „Туризъм“ в общината, беше избран за председател на управителния съвет на тази организация. За изпълнителен директор на Софийски туристически район новосъздаденият управителен съвет избра Иво Маринов – директор на Общинско предприятие „Туризъм“ при Столична община, където ще бъде и седалището на сдружението.

 

Софийският туристически район обхваща територията на областите София-град, София-област, Перник и Кюстендил. Целите на новосъздаденото и регистрирано по Закона за туризма сдружение са формиране на регионални туристически продукти, осъществяване на регионален маркетинг и реклама, утвърждаване на Софийски туристически район с включените в него 23 общини като предпочитана и атрактивна туристическа дестинация, утвърждаване на разширена специализация на района в областите делови туризъм, културен туризъм, планински туризъм, здравен туризъм, религиозен и поклоннически туризъм, приключенски и екотуризъм и други.