Slider

Новини


ПЪРВИЯТ АНТИЧЕН ФЕСТИВАЛ „СЕРДИКА Е МОЯТ РИМ!“ – ЖИВОТО ЕВРОПЕЙСКО НАСЛЕДСТВО НА СОФИЯ

Четвъртък, 22 Август 2019

Всяка година 50 държави, подписали Европейската културна конвенция, се включват в рамките на месец септември в инициативата Европейски дни на наследството. През 2019 г. тази инициатива ще се проведе отново през целия месец септември, а в София - на 21 и 22 септември 2019 г. Мотото на Европейски дни на наследството 2019 г. е „Изкуства и развлечения”, а целта е да се насърчи широката публика към преосмисляне на наследството не като паметник от миналото, а като живо наследство, неразделна част от живота ни. По време на Европейските дни на наследството се очаква повече от 40 сгради в София с висока културна стойност да отворят вратите си за посетители, а венец на празника ще бъде Първият античен фестивал „Сердика е моят Рим!“, организиран от сдружение за антични реконструкции "MOS MAIORUM ULPIAE SERDICAE". Фестивалът цели да популяризира античното наследство на София и да привлече вниманието към реставрираните антични обекти „Западна порта на Сердика“ и „Античен културно-комуникационен комплекс Сердика“. Подготвена е пъстра и богата програма, която ще запознае жителите и гостите на града с ранната история на Сердика във времето около управлението на император Константин I Велики. В програмата ще бъдат доловими и значими за периода събития, свързани със Сердика, ежедневният бит, нрави и обичаи на римляните и варварските племена, населявали тези земи. Партньори на фестивала са Столична община, РИМ София, Кръжок към катедрата по римско право към Юридическия Факултет на Софийски Университет, Лятна школа по класически езици, реконструкторски клубове от страната и чужбина.

Проектът е финансиран от Програма „Култура” на Столична община и обещава истинска атракция и различни преживявания!